Torkning

Beträffande torkning har vi tre kammartorkar.

Vår specialite är lövträtorkning till möbeltorrt.